Công tắc nhiệt độ WISE T953

Liên hệ

Công tắc nhiệt độ WISE T953

Hệ thống đo lường

Khí hữu cơ: 0 ~ 200 °C, 0~60, 0~50, 0~100.., 0~200

Khí trơ: -200 ~ 300 ° C

Phạm vi làm việc: tối đa giá trị quy mô

Nhiệt độ làm việc môi trường xung quanh: -40 ~ 65°C

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn