Cảm biến báo mức và độ sâu Sensys PLN/PLA

Liên hệ

Cảm biến báo mức và độ sâu Sensys PLN/PLA là dòng cảm biến mức có độ chính xác cao, có khả năng chống thấm nước ở độ sâu 350m và thích hợp đo mức các giếng sâu và mức bể.

Đầu ra: 4~20mA

Phép đo tương đôi và tuyệt đối

Cấp chính xác: 0.15%FS

Đường kính: PLN(Φ21), PLA(Φ27)

Được xây dựng hoàn toàn kín

Vật liệu: 316L SS

Hỗ trợ trực tuyến